10 thoughts on “Days off

  1. Tenkte jeg ville kvittere for visitten! Du ser ut til å være hendig med et kamera?!
    Kunne du tenke deg å bidra litt til å få din landsdel opp på ‘SeeNorway’?
    Se forsiden for mail-adresse.

Leave a Reply

%d bloggers like this: